Overraskelsesture


Foto: (c) Hans Wendelboe Bøcher 2007

 

Oplevelsesture ved Vadehavet

Formidlerne i Vadehavet har på baggrund af følgende tekst arrangeret i alt seks oplevelsesture i forbindelse med Vadehavsfestivalen 2010:

Vadehavet har en særegen fysisk og mental infrastruktur- her udviskes hav, land og himmel dagligt af astronomiske kræfter. At navigere i dette åbne rum kræver både kundskab og sanselighed.
Naturvejlederne langs Vadehavet ønsker at trænge bag sløret og åbne de døre, stier og broer der findes mellem det faglige vadehav og det sanselige vadehav. I samarbejde med kunstnere vil vi åbne landskabet for vores gæster, lade os overraske og i fællesskab skabe forbindelser mellem natur og kultur. Der er liv og billeder overalt i vadehavet!

Projektet er støttet af "Tips og lottomidler til friluftslivet".