Any Questions? - The Mandø Dialogues

”Any Questions? - The Mandø Dialogues” - international kunst på Mandø

Destination: Udvalgte steder på Mandø i tæt samarbejde med Mandøs beboere

For tid og sted se program
 

 

Deltag i Bloggen:

www.waddenart.wordpress.com

Følg programmet for arrangementet:

http://www.waddenart.eu/any-questions/135

Læs mere om Waddenart:

www.waddenart.eu

Gallerier                                                                                                                                

Liesbeth Takken

Tamara Erde Galleri

Dario locicero

Thomash March

Sarah Fitzsimons

 


”Any Questions?” er et kunst- og turismeprojekt på Mandø, der aktivt vil inddrage Mandøboerne i projektets faser, og hvor fem kunstnere fra hele verden vil skabe de kunstneriske værker. Udgangspunkter er Mandøs natur og kulturarven langs Vadehavet.

 

Danmarks Vadehavskyst fra Tønder til Blåvand er et smukt, naturligt område og omfatter de tre Vadehavsøer, Rømø, Mandø og Fanø. Her finder Vadehavsfestivalen for tredje gang sted fra 4. til 12. September, med mange former for moderne kunst på flere forskellige steder. Et af kunstprojekterne organiseres af fonden WaddenArt på øen Mandø. Det er en særlig ø, der ikke kun er meget lille, men også kun kan nås ved lavvande via en grusvej på havbunden.

 

Startfasen

 

Projektet Any Questions på Mandø er et tværfagligt projekt, et forsøg på at integrere kunst og forskning i et fælles projekt og samtidig forankre projektet lokalt. Lokal forankring er kun mulig, hvis stedet besøges og opleves. For at gøre stedets natur, kultur og samfund kendt, påbegyndte fonden WaddenArt i oktober 2009 et samarbejde med SDU for at klarlægge spørgsmålet om livskvalitet for beboerne på Mandø. Over to uger adspurgte fire forskere beboerne på Mandø om, hvad livet på øen betyder for dem. Resultaterne i form af tosprogede, anonyme citater, der illustrerer de forskellige perspektiver, blev diskuteret på et møde den 16. oktober 2009 med 14 af beboerne. Vadehavsfestivalens organisatorer var ligeledes med til mødet for at præsentere festivalen. Vi brainstormede sammen om hvilket projekt, der kunne passe til Mandøs fysiske og sociale miljø, hvilket resulterede i fælles praktiske løsninger.

Vores resultat ledte vi videre til Call for Artists for at tiltrække moderne kunstnere indenfor installationskunst, forestillingskunst og Landart. Her er beskrivelsen: " ...for at kunne opretholde et livligt miljø på Mandø, er et intimt forhold til naturen nødvendig, set ud fra en dybt forankret kulturel forståelse. Livet på Mandø fungerer som et pendul mellem dét, der sker på øen og udenfor digerne, der omgiver øen. Forskellen mellem de to viser på samme tid friktion og magtfuld skønhed i dialog mellem hverdagslivet og naturen. Dette forklarer, hvorfor Any Questions? er en målrettet intensiv dialog mellem beboere, kunstnere og besøgende.” (fra Call for Artists, se hjemmesiden)

Opråbet var online hele marts og april måned og endte den 21. april. Ikke mindre end 33 kunstnere/grupper reagerede på opråbet med forslag. Udvælgelsen af de fem endegyldige kunstnere til Vadehavsfestivalen i september baserede på et opfølgningsmøde af vores møde på Mandø i oktober, og vi præsenterede forslagene i løbet af juni måned. Fra 11. til 15. juni var WaddenArt på Mandø for at præsentere forslagene og tale med beboerne. Mandag, den 14. juni blev forslagene diskuteret på et møde med otte beboere og sommerhusejere i udstillingslokalerne.

Beboernes preferencer påvirkede det endelige udvalg af forslag, sammen med kunstneriske og tekniske kriterier. Fem forskellige kunstnere (grupper) blev udvalgt til dagligt at arbejde på et kunstværk under festivalen i september. Disse er (rækkefølgen er tilfældig):

 

Kunstnerne


1. Dario Lo Cicero – komponist og musiker, Italien, komponerer musikalske værker med fokus på de naturlige omgivelser, bæredygtighed og økologi. Ofte med selvlavede instrumenter.

2. Lisbeth Takken – billedkunstner/land art, Holland, vil lave store værker i sand, jord, sten, træ, aske, frø, kaffe og andre materialer med hjælp fra forbigående og besøgende.
3. Tomas Mach - komponist og musiker, Tjekkiet. Tomas og hans gruppe vil, hvis vejret tillader det, tage publikum med til fjerne ensomme steder og her spille musik i samspil med lydene fra naturen.

4. Sarah FitzSimmons - billedkunstner, USA, vil bygge arkitektoniske tegninger med elementer fra Mandø-livet, slørede grænser mellem indre og ydre rum, som skaber nærmest mytiske rum.

5. Tamara Erde – video- og installationskunstner og fotograf, Israel, vil afsøge spor af nulevende og tidligere beboere på Mandø, og vil skabe et requim med spor fra liv, der er ophørt med at eksistere.

 

Læs mere omkring kunstnerne på WaddenArt Website på Engelsk.
 

Arrangements forløb


Under festivalen flytter kunstnerne deres værker fra dag til dag og arbejder på dem i ni dage. Værkerne bliver måske påvirket af spor fra foregående dage, der arbejdes videre på disse spor og man kan spå om de kommende dages arbejde. Kunstværkerne udvikler sig med tiden eller følger en linie. Udstillingerne resulterer måske i genstande, der er kommet for at blive eller forsvinder igen. Udstillingerne er ikke permanente; genstande er ligeledes ikke evige og kan de ændres, sker dette måske inden projektet er afsluttet. Det handler om smag. Any Questions? lader publikum være del af handlingen.

Tre forskere vil også være del af projektet i september. Opråbet “Call for Writers” er i øjeblikket online på WaddenArts hjemmeside, indtil den 20. juli med mulighed for forlængelse. Vi beder forskerne om at reflektere på det samfundsmæssige eller det kunstneriske og menneskelige, de iagttager under festivalen. Vi beder dem om at observere og skrive en kort historie, baseret på personlige erfaringer og empirisk observation, der præsenteres under afslutningsarrangementet på  Mandø. Historierne kunne relatere til spørgsmål som: Hvordan kan moderne kunst sættes i forbindelse med det kulturelle og sociale liv på Mandø? Hvordan forholder beboerne på Mandø sig til en festival, der ikke er deres egen? Hvordan udtrykkes Mandø? Hvilke symboler forbinder fortiden med nutiden og fremtiden? Hvilke vigtige faktorer indeholder forandring og stabilitet?
I øjeblikket forbereder WaddenArt implementeringen af AnyQuestions? fase tre; The Mandoe Dialogues. Målet er, at skabe et hold af kunstnere, forskere og medarbejdere, der indtager hver deres egen rolle på Mandø under festivalen. Den visuelle, musikalske og verbale dialog åbner op for nye muligheder.

 

 

 

Læs pressemeddelelsen fra den 28.juli. 2010 om projektet. her

 

 

Læs mere om projektet og de fem kunstnere på Wadden Art Foundations hjemmeside (på engelsk)
 
Projektet er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Fødevareministeriet,  

Idé og Arrangement: Stan Coenders, kurator, kunstner, designer, og Petra Derkzen, rural sociolog, Holland.
Arrangør: Foundation Wadden Art i samarbejde med Vadehavssekretariatet, Esbjerg, SDU, Vadehavsfestival 2010.